تبلیغات
            درب ضد حریق اتاق سرور و خرید درب دیتاسنتر
درب ضد حریقی که برای اتاق کامپیوتر ساخته میشود.

درب ضد حریقی که برای اتاق سرور ساخته میشود.

چون درب اتاق سرور ممکن است دمای سیستم ها بالا رود

 و حریق به وجود آید از درب ضد حریق به منظور پیشگیری استفاده میشود

 که عمدتا از درب های دو لنگه استفاده میگردد

به منظور ساخت و سفارش این نوع از درب در ابعاد و اندازه های مورد نظرتان با شماره


09194265730


تماس حاصل نمایید