درب ضد حریق (تولیدکننده) برای خرید درب ضد حریق از کارخانه تولید کننده آن در همدان، میتوانید به شهر همدان بیایید و یا بعد از هماهنگی، اقدام به خرید نمایید. امکان ساخت انواع درب با ابعاد و رنگ های درخواستی در اسرع وقت امکانپذیر میباشد. برای اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت درب های ضد حریق و ضد حریق بیمارستانی و ضد حریق اتاق سرور و... می توانید با شماره 09194265730 تماس حاصل فرمایید. http://www.door18.ir 2018-07-18T13:16:29+01:00 text/html 2013-10-25T01:01:38+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی درب ضد حریق دو لنگه http://www.door18.ir/post/6 <div class="title" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px;" align="right"><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">درب ضد حریق دو لنگه شیشه خور<br><br></span></p><p><a title="قیمت درب ضد حریق دولنگه" href="http://www.door18.ir/" target=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">دربهای ضد حریق دولنگه</span></a><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp;کاربردهای زیادی در ساخت و سازهای امروزی دارند که در ذیل به چند مورد اشاره می شود:<br><br></span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">۱-&nbsp;</span><span style="font-size: large;">درب ضد حریق موتورخانه ها<br></span></span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">۲-&nbsp;</span></span><a title="درب ضد حریق اتاقهای سرور" href="http://www.door18.ir/" target=""><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">درب ضد حریق</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">&nbsp;اتاقهای&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">سرور<br></span></span></a></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">۳-&nbsp;</span></span><a title="درب ضد حریق بیمارستانی" href="http://www.door18.ir/" target=""><span style="color: #000000; font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">درب ضد حریق بیمارستانی<br></span></a></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">۴-&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">درب ضد حریق</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp;فروشگاهها و انبارها<font size="4"><br></font></span></p><p><font size="4"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">۵- </span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><a title="درب ضد حریق" href="http://www.door18.ir/" target="">درب ضد حریق</a></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"> کارخانه ها</span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="4">&nbsp;جهت سالن های تولید </font><br><br><br></span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">درب همدان آماده&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">تولید</span><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><a title="درب های ضد حریق پروانه ای" href="http://www.door18.ir/" target=""><span style="color: #000000; font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">درب های ضد حریق&nbsp;پروانه ای</span></a><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">&nbsp;در&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">ابعاد دلخواه با قیمت مناسب</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-size: large;">می باشد.</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">تولید انواع درب ضد حریق با ابعاد درخواستی </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">در کمترین زمان ممکن <br></span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;"></span><span style="font-size: large;">آدرس دفتر&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">کارخانه</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;">: همدان - بلوار مدنی - جنب بانک سپه - نمایشگاه دائمی&nbsp;</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">درب ضد حریق همدان<br><br></span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp; تلفن هماهنگی و فروش<br><br></span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><span style="font-size: x-large;">فتحی09194265730 <br></span><br></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0912-0918-818</span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">مسئول بازاریابی</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; فتحی 09382896749</span></p><p>&nbsp;</p><div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: normal;"><br></span></font></div></div><h2 style="border: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px;"><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/520/1557771/655.JPG" alt="درب ضد حریق دو لنگه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></h2><div><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق اتاق سرور"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/520/1557771/12.jpg" alt="تولید درب ضد حریق در ایران" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div></div> text/html 2013-09-04T11:52:17+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی اطلاعات فنی دربهای خروج اضطراری http://www.door18.ir/post/5 <div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="margin: 0px 19.3pt 4px 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><font color="#cc0000">آهن نرم در</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></span></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب های ضد حریق"><font color="#ff0000" size="4" face="Mihan-Iransans">درب های ضد حریق</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;">&nbsp;</span>:&nbsp;</span>&nbsp;این نوع آهن که در آن ۲/ % کربن وجود دارد در زمان های قدیم برای وسایل و قسمتهایی که باید کشش زیادی را تحمل می کردند بکار میرفته است.&nbsp;این نوع آهن ها که در&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="قیمت درب ضد حریق"><font color="#000000" size="4" face="Mihan-Iransans">درب های ضد حریق</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به کار میروند انعطاف پذیر بوده و به علت دمای ذوب بالا مقاومت خوبی در برابر&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Iransans">آتش<a href="http://door18.ir/" target="" title="خرید درب ضد حریق">&nbsp;</a></font><font size="4" face="Mihan-Iransans">دارند و جوشکاری و ریخته گری با آن امکان پذیر نیست.</font></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 19.3pt 4px 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><font color="#cc0000">پشم سنگ در</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></span></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب خروج اضطراری"><font color="#ff0000" size="4" face="Mihan-Iransans">درب خروج اضطراری</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></span>: پشم سنگی که برای&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="تولید درب ضد حریق"><font size="4" face="Mihan-Iransans">تولید درب ضد حریق</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;استفاده میشود که راک وول&nbsp;جزو خانواده عایق های حرارتی متشکل از الیاف معدنی است به همین دلیل گاهی به آن&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;">مینرس وول</span>&nbsp;میگویند.</font></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 19.3pt 4px 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">ماده اولیه&nbsp; اصلی برای<b>&nbsp;</b></font><b><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="تولید درب ضد حریق"><font color="#000000" size="4" face="Mihan-Iransans">تولید&nbsp;درب ضد حریق</font></a></b><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;این عایق ، سنگ بازالت ، از گروه سنگ های آذرین است که باز مانده فعالیت های آتش فشانی است و در کشور ما به وفور وجود دارد و در فرآیند&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="تولید درب های ضد حریق"><font color="#000000" size="4" face="Mihan-Iransans">تولید درب های ضد حریق</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بکار برده میشود.<br><br><br>برای اطلاعات بیشتر و جامع تر نیز روی ادامه مطلب کلیک بفرمایید<br>سپاس</font></span></span></p><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></span></div></div> text/html 2013-03-22T20:00:29+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی درب اتاق سرور (دیتا سنتر) http://www.door18.ir/post/17 <font size="6" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="6" face="Mihan-IransansBold">درب اتاق سرور<br></font><b><br>در</b> <b>اتاق های سرور</b> عموما احتمال آتش سوزی به دلیل بالا رفتن دمای سرور ، از کار افتادن فن ها ، اتصال در کابل های برق سرور ، حملات سایبری و ... وجود دارد. از این رو طبعا هر مکانی که احتمال آتش سوزی در آن باشد باید پیشگیری های لازم را انجام داد و تدابیر خاصی را اندیشید که در صورت وقوع بتوان آن را مدیریت کرده و یا از بالا گرفتن آتش سوزی و بروز بحران های بیشتر جلوگیری کرد.<br><br></font><font size="5" face="Mihan-IransansBold">درب ضد حریق برای سرور<br></font><br><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">درب ضد حریق</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;نیز یکی از این تدابیری است که میتوان برای پیشگیری و مدیریت بحران در اتاق های سرور بکار برد تا در صورت وقوع حریق بتوان خسارات وارده را به حداقل ممکن رساند و از انتقال دود و آتش به دیگر نقاط ساختمان جلوگیری به عمل آورد.<br><br><b>درب ضد حریق</b> مورد استفاده در اتاق سرورها و دیتا سنترها را میتوانید از درب ضد حریق همدان سفارش داده که همه آنها دارای نوارهای ضد دود و دیگر مشخصات لازم هشتند و دارای&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/post/1" target="" title="درب ضد حریق دارای تاییدیه"><font size="4" face="Mihan-Iransans">تاییدیه از آتش نشانی تهران</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بوده و با انواع سایز و رنگ های درخواستی در اسرع وقت تحویل بگیرید که به طور تقریبی ساخت و تحویل آن بین 10 الی 15 روز زمان خواهد برد که خواهشمند است برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم با ما تماس بگیرید.<br><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold">سفارش درب اتاق سرور<br></font><br>شما عزیزان&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/post/17" target="" title="درب ضدحریق دیتاسنتر"><font size="4" face="Mihan-Iransans">درب اتاق سرور</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;را با هر نوع قفل و دستگیره ای که نیاز داشته باشید میتوانید سفارش دهید که به طور معمول از قفل های کارتی و ضد سرقت در این نوع از درب ها استفاده میشود اما گاهی شرکت ها نیازی به هزینه قفل برای <b>درب اتاق های کامپیوتر</b> خود ندارند که میتوان از قفل های معمولی استفاده کرد<br><br>برای اطلاعات بیشتر در رابطه با <b>درب های ضد حریق</b> و مشاوره رایگان خواهشمند است با ما تماس بگیرید</font><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br>09194265730<br><br></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضدحریق دیتاسنتر"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/520/1557771/232323.jpg" alt="درب اتاق سرور" width="612" vspace="0" hspace="0" height="340" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2013-03-22T08:10:26+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی تاریخچه درب های خروج اضطراری http://www.door18.ir/post/3 <p dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><b>تاریخچه و قدمت استفاده&nbsp;</b></span><span style="color: #000000; font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><b>درب های ضد حریق<br><br></b></span></p><p dir="RTL"><a title="درب ضد حریق و دود چیست؟" href="http://www.door18.ir/" target=""><b><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">درب ضد حریق</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><span lang="FA">&nbsp;و دود چیست؟<br><br></span></span></span></b></a></p><p dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;"><span lang="FA">تاریخچه&nbsp;</span></span></span><a title="درب ضد حریق" href="http://www.door18.ir/" target=""><span style="color: #000000; font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">درب ضد حریق</span></a><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;"><span lang="FA">&nbsp;: انسان ها با افزایش پیشرفت و به طبع در نتیجه آن بیشتر شدن شهر نشینی ، از آتش</span></span><span style="font-size: large;"><span lang="FA"> بهره های زیادی بردند اما با مسئله ی حریق یا همان آتش سوزی که جان و مالشان را همواره به خطر می انداخت روبرو شدند و همانطور که میدانید در آن زمان در جنگها و غارتگریها خانه ها و اموال را به آتش میکشیدند از این رو </span></span></span><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">آتش بیشترین خطر</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span style="font-size: large;"><span lang="FA"> برای جان و مالشان محسوب میشد.<br><br></span></span></span></p><p dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><span lang="FA">در جریان هستید که دامنه ی آسیب های حریق هم پای پیشرفت چشمگیر علم و تکنولوژی گسترش پیدا کرده است</span><span dir="LTR"><br></span></span></p><p dir="RTL"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="FA"><br>در فضاهای مدرن امروزی نسبت به گذشته 8 برابر احتمال</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="FA"><b> آتش سوزی</b></span><span lang="FA"> یا حریق</span></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="FA">&nbsp;افزایش یافته است</span><span dir="LTR">.</span></span></span></p><p dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;"><span lang="FA"><br>اما نزدیکی خطر حریق و شدت آن را تا چه حد باور کرده ایم همواره میدایم که حادثه همیشه برای دیگران نیست و هیچگاه خبر نمیکند.</span></span></p><p dir="RTL" align="center"><a title="درب ضد حریق همدان" href="http://www.door18.ir/" target=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/520/1557771/87.jpg" alt="درب ضد حریق (خروج اضطراری) همدان" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></p><p dir="RTL" align="center"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">برای&nbsp;خرید&nbsp;تک و&nbsp;عمده <b>درب ضد حریق</b> ، ساخت با ابعاد درخواستی و یا گرفتن اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.</span></p><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>آدرس دفتر&nbsp;<a title="کارخانه درب ضد حریق همدان" href="http://www.door18.ir/" target="">کارخانه درب ضد حریق همدان</a>&nbsp;: همدان - بلوار مدنی - جنب بانک سپه - نمایشگاه دائمی<a title="درب ضد حریق" href="http://www.door18.ir/" target=""> درب ضد حریق</a></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp;<br> &nbsp; تلفن هماهنگی و فروش:&nbsp;&nbsp; <br></span></div><p><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp;فتحی09194265730<br></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;افشین فتحی 09382896749</span></p><br><p>&nbsp;</p> text/html 2010-10-27T08:19:08+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی درب خروج اضطراری (ضد حریق) http://www.door18.ir/post/1 <div><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق همدان"><font style="font-weight: normal;" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333">درب ضد حریق همدان</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: normal;">&nbsp;آماده ساخت انواع&nbsp;</span></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب های ضد حریق با ابعاد"><font style="font-weight: normal;" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333">درب های ضد حریق با ابعاد</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: normal;">&nbsp;مورد نظر شما و در رنگ های مورد انتخاب شماست::</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: normal;"><br></span></font></div><div><br><p><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: large;">هر مدل درب ضد حریق از جمله تک لنگه ، دو لنگه ، شیشه خور، بدون شیشه ، با دستگیره قفل دار و... ، درب پروانه ای یا بادبزنی ، درب بیمارستانی و ... در اسرع وقت با</span><span style="font-size: large;"> قیمت مناسب و به همراه تاییدیه آتش نشانی قابل ساخت میباشد. ،<br><br></span></font></p><p><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: x-large;">09194265730</span><span style="font-size: large;"><br><br></span>0912-0918-818<br><br>09382896749<br><br>اما ابعاد آماده و حاضر &nbsp; 210*105 &nbsp; ،&nbsp;&nbsp;207×110 cm (آماده)&nbsp; دپو هستند که با مشخصات<br><br>پشت چهار چوب فولادی و</font> <br></p><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: normal;"></span></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: normal;"></span></font><div class="irsup-postcontent clearfix" style="text-align: right;"><div class="irsup-article"><ul style="margin: 1em 24px 1em 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden;"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="تولیدکننده درب ضد حریق"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/520/1557771/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="bottom"></a></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><br></font></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden;"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4">...چهار چوب ویژه با طراحی فرانسوی و ساده و دو پله به ضخامت 1.5mm</font></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دارای دو لایه ورق فولادی 1.25mm با دو عدد U فولادی عمودی و تقویت گذاری و ورق کشی در قسمت لولاها</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دارای 3 عدد لولای فولادی 140*180 مخصوص و متصل به درب با قابلیت رگلاژ و تنظیم</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">عایق بندی ویژه بین دو جداره با پشم سنگ مخصوص&nbsp;<b><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="قیمت درب ضد حریق"><font color="#333333">درب های ضد حریق</font></a>&nbsp;</b>با ضخامت 50mm مقاوم در برابر صدا و گرما</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">استفاده از نوار نسوز دور تا دور لبه در جهت نفوذ آتش و دود به طبقات دیگر<br><br></font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5"><font size="4">09194265730</font><br><br></font></font>برای مطالعه مشخصات فنی دقیق تر این <b>درب های ضد حریق</b> به ادامه مطلب مراجعه کنید</font></li></ul></div></div> text/html 2010-03-17T16:50:48+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی درب ضد سرقت چینی http://www.door18.ir/post/9 <font size="4" face="Mihan-Iransans"> برای دیدن انواع <font color="#000000"><b>درب های ضد سرقت چینی</b></font>&nbsp;و با قیمت مناسب بر روی لینک زیر کلیک کنید</font><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><b>درب ضد سرقت</b></font>&nbsp;چینی</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">همچنین برای مشاهده <b>درب ضد حریق</b> تولید شده در&nbsp;</font><font size="4" face="Mihan-Iransans">کارخانه درب همدان</font><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به صفحه اصلی بروید</font></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">درب ضد حریق همدان</font></b></div> text/html 2009-03-10T13:35:28+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی درب ضد سرقت همدان http://www.door18.ir/post/12 <font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>درب همدان</b> طی براورد نیاز بازار اقدام به تولید <b>دربهای ضد حریق</b> و واردات انواع درب های ضد سرقت با کیفیت استثنایی و قیمت مناسب با طرح های زیر نمود</font><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">جهت گرفتن قیمت آنها و اطلاعات بیشتر با شماره های <b>09194265730</b> و 09120918818 تماس بگیرید. &nbsp;<b>08132523541</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center; "><font size="4" face="Mihan-Iransans">مشخصات فنی این درب های ضد سرقت:</font></div><div><ul><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">کلاف چهارچوب; از ورق 1.5 فولادی میباشد.</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">فریم دور لنگه درب; از ورق 1.5 فولادی میباشد.</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">داخل لنگه درب 7 عدد u فولادی به صورت افقی و در دو طرف ، ورق 1 فولادی بصورت عمودی می باشد.</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">فوم در داخل لنگه درب ها تزریق می گردد که باعث عایق : صدا، حرارت و برودت نیط میگردد.</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">لولای درب های فوق از نوع فولادی ضد سایش می باشد</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">رنگ های تمام درب ها از نوع الکترواستاتیک می باشد.</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">mdf استفاده شده از نوع 8 میل و روکشهای بکار رفته از نوع راش مرغوب می باشد.</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">ابزار یراق درب های مذکور ترک و قفلهای آنها از برند کاله که دارای دو سال گارانتی تعویض و پنج سال خدمات پس از فروش میباشد.</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">قفلهای ذکر شده دو عدد، که هر کدام دارای سه زبانه متحرک و در سمت لولا سه عدد زبانه ثابت تعبیه شده که جمعا 9 زبانه میشوند ، که باعث امنیت و ثبات هر چه بیشتر درب ها می باشد.</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">طول کلاف : 2.13</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">عرض کلاف: 108</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">دهانه درب: 94</span></li><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; ">ضخامت کلاف: 14</span></li></ul></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Iransans"> &nbsp; ضد سرقت کد 109 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ضد سرقت کد 110</font></div><div><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق"><img src="http://s3.picofile.com/file/8209356618/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA_5.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.door18.ir/" target="" title="قیمت درب ضد حریق"><img src="http://s3.picofile.com/file/8209356826/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA_6.jpg" alt="درب ضد سرقت استاندارد" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="4" face="Mihan-Iransans">ضد سرقت کد 111 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ضد سرقت کد 112</font></div><div><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق همدان"><img src="http://s3.picofile.com/file/8209356950/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA_7.jpg" alt="درب ضد سرقت" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.door18.ir/" target="" title="تولید کننده درب ضد حریق"><img src="http://s3.picofile.com/file/8209356976/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA_8.jpg" alt="درب ضد سرقت همدان" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="4" face="Mihan-Iransans"> ضد سرقت کد 113 &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="4"> &nbsp;<font face="Mihan-Iransans">ضد سرقت کد 115</font></font></div><div><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="کارخانه درب ضد حریق"><img src="http://s6.picofile.com/file/8209357168/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA_9.jpg" alt="قیمت درب ضد سرقت" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.door18.ir/" target="" title="فروش درب ضد حریق"><img src="http://s6.picofile.com/file/8209357184/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA_10.jpg" alt="تولیدکننده درب ضد سرقت" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ضد سرقت کد 115 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ضد سرقت کد 106</font></div><div><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب اتاق سرور و کامپیوتر"><img src="http://s6.picofile.com/file/8209357318/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA_11.jpg" alt="درب ضد سرقت در همدان" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب بادبزنی"><img src="http://s6.picofile.com/file/8209357392/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA.jpg" alt="قیمت انواع درب های ضد سرقت" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font size="4" face="Mihan-Iransans">ضد سرقت کد 107 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ضد سرقت کد 108</font></div><div><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب بیمارستانی"><img src="http://s3.picofile.com/file/8209357426/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA2.jpg" alt="درب ضد سرقت ایرانی" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد دود"><img src="http://s6.picofile.com/file/8209357526/%D8%B6%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA4.jpg" alt="درب همدان" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></a></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: right; border: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; "><div><font style="font-weight: normal;" face="Mihan-Iransans"><font size="4">&nbsp;آدرس دفتر&nbsp;کارخانه&nbsp;: همدان - بلوار مدنی - جنب بانک سپه - نمایشگاه دائمی&nbsp;<b>درب ضد حریق </b>و ضد سرقت همدان</font></font></div><div><font style="font-weight: normal;" size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font style="font-weight: normal;" size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; تلفن هماهنگی و فروش:</font></div><ul style="padding: 0px; margin: 1em 24px 1em 0px; list-style-type: none; "><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden; "><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; "><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مهدی فتحی 09194265730 &nbsp;&nbsp;</font></p></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden; "><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; "><font style="font-weight: normal;" size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0912-0918-818</font></p></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden; "><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; "><font style="font-weight: normal;" size="4" face="Mihan-Iransans">مسئول بازاریابی:</font></p></li><li style="margin: 0px; padding: 0px 13px 0px 0px; overflow-x: visible; overflow-y: hidden; "><p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; "><font style="font-weight: normal;" size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;افشین فتحی 09382896749</font></p></li></ul><div><div><font style="font-weight: normal;" size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp;تلفن دفتر:&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;081-32523541</font></div></div></h2></div> text/html 2008-12-28T14:11:42+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی درب ضد حریق همدان http://www.door18.ir/post/15 <font size="5" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> درب ضد حریق همدان</font><br>در شهرک صنعتی بوعلی همدان سوله بزرگی وجود دارد که<b>&nbsp;</b></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="تولید درب ضد حریق"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تولید درب ضد حریق</b></font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;میکند.<br><br></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="قیمت درب ضد حریق"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#000000">درب ضد حریق</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;که تا 8 سال پیش تولید آن جدی گرفته نمیشد با تصویب اجباری شدن آن برای ساختمان ها حتی موجبات اشتغالزایی و صادرات این محصول به قزاقستان را نیز فراهم کرد. <br><br>این درب ها از زمان های قدیم برای اماکن خاصی که امکان آتش سوزی در آنجا وجود داشته به استفاده در می آمدند.<br><br>طبیعی ایست که<b>&nbsp;</b></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#000000"><b>درب ضد حریق</b></font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;که در قدیم الایام مورد استفاده قرار میگرفتند کیفیت مطلوبی مانند <b>درب های ضد حریق</b> امروزی نداشتند اما به هر صورت سابقه استفاده از این<b> درب های ضد حریق </b>به زمان های دوری برمیگردد.<br></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="فروش درب ضد حریق"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#000000"><b>درب های ضد حریقی</b></font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد با تکنولوژی و آزمایشات همراه گشته و از کیفیت منحصربفرد و مقاومت بالا در برابر آتش برخوردار هستند.<br><br>دلیل این ویژگی های منحصر بفرد&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#000000">درب ضد حریق</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;را میتوان در استفاده از پشم سنگ با دانته 120 و ورق فولادی 1.5 و نیز رنگ کوره الکترواستاتیک دانست.<br><br>شما عزیزان برای خرید&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق همدان"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#000000">درب ضد حریق همدان</font></a><font face="Mihan-Iransans"><font size="4"><font size="5">&nbsp;<font size="4">با کیفیت مرغوب ایرانی با شماره</font> </font>09194265730 تماس حاصل فرمایید.<br></font><br></font><br><br> text/html 2008-05-15T13:08:13+01:00 www.door18.ir مهندس فتحی در رابطه با درب های ضد حریق http://www.door18.ir/post/14 <font size="4" face="Mihan-Iransans"><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">درب ضد حریق</font><br>&nbsp;مسیرهای فرار و دربها از جمله ابزارهای پدافند غیر عامل میباشند كه آماده نگهداشتن همیشگی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.<br><br>در صورتی که ساختمانی دچار<b>&nbsp;آتش سوزی و یا حریق&nbsp;</b>بشود برای حفاظت از طبقات دیگر و یا برای اینکه بتوان از حریق فرار کرد باید در هر طبقه&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>درب ضد حریق</b></font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;</b>استفاده شود این درب ها از اجزای اصلی<b> </b>ساختمان و آپارتمان نیز محافظت مینماید.<br><br>این&nbsp;<b>درب های ضد حریق</b>&nbsp;علاوه بر ساختمان ها در</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب اتاق سرور"><font color="#000000">&nbsp;درب اتاقهای سرور</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;و کامپیوتر و نیز در انبارها و کارخانجات و همچنین <b>درب بیمارستان</b> ها و غیره نیز مورد استفاده قرار میگیرد.<br><br>این&nbsp;</font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="قیمت درب ضد حریق"><font color="#000000">درب های ضد حریق</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;از زمانی که برای ساختمان ها اجبار شد در ابتدای امر به صورتی وارداتی از چین به کشور عزیزمان وارد میشد.<br><br><b>درب های ضد آتشی</b>&nbsp;هم که به صورت سایزهای مختلف با ابعاد نامتعارف نیاز بود با قیمت های گزاف توسط فلزکاران محترم تولید میگردید.<br><br>پس از مدتی مهندسین ایرانی با توجه به نیاز بازار اقدام به تولید این&nbsp;<b>درب های ضد حریق </b>به صورت انبوه نمودند که موجب اشتغالزایی و ممانعت از خروج ارز مملکتمان با خارج از مرزها گردید.<br><br>همانطور که میدانید&nbsp;</font><font color="#000000"><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق ایرانی">درب ضد حریق</a></font><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به علت ماهیت&nbsp;ضد آتش&nbsp;بودن خود دارای اوزان سنگینی هم هستند.<br><br>از این رو واردات این&nbsp;<b>درب های ضد حریق&nbsp;</b>با وجود هزینه پایین کارگر در چین باز هم به صرفه نیست.</font></div><div><br>تلفن سفارشات<b> : </b>09194265730</div></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font><a href="http://www.door18.ir/" target="" title="درب ضد حریق"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/520/1557771/zedharigh.jpg" alt="درب ضد حریق" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br><br></font>