تولید درب ضد حریق سفارشی برای شما

//تولید درب ضد حریق سفارشی برای شما

تولید درب ضد حریق سفارشی برای شما

با ابعاد متنوع تولید و دپو کرده ایم اما ابعاد استاندارد بیشتر موجود داریم هر تعداد به هر میزان که بخواهید هم تولید خواهیم کرد.
 
هیچ مشکلی از بابت قفل و یراق هم نداریم هر چی بخواهید موجوده
 
زنگ بزنید مشخصات بگید پیشفاکتور بگیرید سپس پس از تایید بیعانه واریز میشود و اگر موجود داشته باشیم میفرستیم اگر نه هم بعد تولید میشود و سپس میفرستیم!

 
2019-11-13T12:23:58+03:30

پیام بگذارید